expertní tým

kdo pro vás studium připravuje?


Mgr. Markéta Bajerová

Markéta je ředitelkou ZŠ a MŠ Záhoří a lektorkou a konzultantkou v projektu Minimalizace šikany (Aisis). Odborně se zaměřuje na problematiku dětí s poruchami chování a diagnostiku klimatu třídních kolektivů.

Mgr. Ing. Vít Beran

Vít řediteluje již 29 let (ZŠ Táborská a od roku 2007 ZŠ Kunratice). Dlouhodobě působí v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Koučovací výcvik absolvoval v Koučink akademii. Je lektorem vzdělávacích kurzů a člen školských poradních orgánů. LinkedIn

PhDr. Petr Brichcín, Ph.D.

Petr se téměř 30 let věnuje vzdělávání dospělých, diagnostice a rozvoji klíčových profesních dovedností. Je jednatelem v poradenské společnosti TCC. Vystudoval psychologii, zaměřuje se na personální řízení. LinkedIn

Mgr. Ing. Zuzana Bukovská

Zuzana je obsahovou garantkou programu Ředitel naživo a vedoucí týmu lektorů. Ve spolupráci s týmem expertů má na starosti přípravu vzdělávacích bloků Lídra školy. Má bohaté zkušenosti z pozice učitelky a později ředitelky ZŠ a MŠ. Působila také jako místostarostka. LinkedIn

RNDr. Jindřich Kitzberger

Od roku 2011 působí jako ředitel ZŠ Duhovka, s.r.o., a vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2007–2010 působil na MŠMT jako náměstek ministra, ministryně. LinkedIn 

Mgr. Jitka Kmentová

Jitka je ředitelkou pražského čtyřletého Gymnázia Na Zatlance. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání těch, které zajímá budování školy, kde je dobře učitelům i žákům a kde se od sebe se všichni učí. Působí jako koučka, mentorka a lektorka. LinkedIn

PhDr. Hana Košťálová

Hana je aprobovaná učitelka češtiny a pedagogiky. Patnáct let pracovala jako národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), od roku 2010 je programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ). Bio

Mgr. Pavel Vank

Od roku 2013 se jako advokát zaměřuje na školské a pracovní právo. LinkedIn

Mgr. Hana Vellánová

Hana 18 let řídila ZŠ v Plané nad Lužnicí a působila také jako ředitelka organizace pro vzdělávání pedagogů. Působí v Trvalé obnově školy a v odborné radě Eduzměny. Podporuje vedení škol jako konzultantka.