FAQ - nejčastější dotazy

otázky, odpovědi a prostor na další dotazy


1. Není studium příliš časově a kapacitně náročné?

Studiu budete muset věnovat čas, ale tato investice vám pomůže stát se opravdu dobrým ředitelem. Během dvou let studia také budete moct těžit z podpory zkušených lektorů a sdílení s kolegy z ostatních škol.

Společná jedno- až dvoudenní setkání probíhají 1x do měsíce. Společná setkání jsou také jediná pevně stanovená data. Termíny praxe si nastavíte po vzájemné dohodě podle svých potřeb, stejně tak studium formou e-learningu.

2. V čem je toto studium jiné než ostatní kvalifikační studia?

Lídr školy na rozdíl od většiny ostatních kvalifikačních studií dává větší prostor rozvoji pedagogického leadershipu, dovednosti udržovat výuku a učení v centru veškerého rozhodování s cílem zlepšovat učení všech dětí ve škole. 

Studium obsahuje i základní právní předpisy, pracovní právo, financování a organizaci školy v souladu se standardem Studia pro ředitele škol a školských zařízení.

Prezenční setkání jsou prakticky zaměřená na specifický kontext dané školy, staví na principech zkušenostního učení, na reflexi, kolegiální podpoře a společném učení a jsou vedena zkušenými a inspirujícími lektory s bohatou pedagogickou a manažerskou praxí. Postupy a znalosti, které si odnesete, můžete okamžitě zkoušet ve vaší domovské škole.

Až 35 hodin studia je věnováno stážím na inspirativních školách a následné reflexi.

Lídr školy kombinuje dlouholetou a osvědčenou praxi NPI ČR a inovativní vzdělávací program Ředitel naživo, to vše ve spolupráci s MŠMT.

3. Pro koho je studium vhodné?

Studium je určeno především budoucím nebo začínajícím ředitelům mateřských, základních a středních škol, zástupcům ředitele, učitelům a pedagogickým pracovníkům, kteří se chtějí stát lídry, kteří posouvají svou školu dopředu a vytváří prostředí, ve kterém se každé dítě učí naplno a s radostí. Lídr školy není rozvojový vzdělávací program pro zkušené ředitele.

4. Mohu se studia zúčastnit, i když nejsem ředitel/ředitelka?

Ano. Pro účast není nutné být ředitelem/ředitelkou školy. Studium je naopak velmi vhodné i pro ty, kteří o výkonu ředitelské funkce teprve uvažují a chtějí získat potřebnou kvalifikaci.

5. Co je pedagogický leadership?

Pedagogický leadership je dovednost udržovat výuku a učení v centru veškerého rozhodování s cílem zlepšovat učení všech dětí ve škole.

6. Jakým způsobem je kvalifikační studium zakončeno?

Studium Lídr školy je podobně jako jiná kvalifikační studia zakončeno zkouškou a závěrečnou prací. Podmínkou pro splnění studia je také účast na 80 % setkání.

7. Mohou se studia zúčastnit i učitelé či zástupci ze soukromých škol?

Ano. Studium je otevřené pro zájemce ze státních i soukromých škol, kteří chtějí získat kvalifikaci pro výkon funkce ředitele školy.

8. Je studium určené i pro ředitele ZUŠ?

Studium se bohužel nezaměřuje na vedení ZUŠ. Studium je zaměřeno pouze pro MŠ, ZŠ a SŠ.

9. Bude se studium konat i v regionech?

Druhý běh bude probíhat v Praze v roce 2024 až 2026. Konání studia v regionech v budoucnu není vyloučené, sledujte prosím pravidelně stránky NPI ČR.

10. Kde bude studium probíhat a jakou formou?

Studium bude prezenčně probíhat v centru Prahy. Součástí studia je i e-learning, kterému se účastnice a účastníci budou moci věnovat individuálně v čase, který jim vyhovuje. Stáže budou probíhat na různých místech ČR.

11. Mohu studium absolvovat jako ředitel/ředitelka, který je v praxi 5, 10 či více let, v rámci svého osobnostního rozvoje?

Lídr školy je kvalifikační studium primárně určené pro ty, kteří kvalifikaci pro výkon funkce ředitele potřebují nebo chtějí získat. Obsah studia je tedy koncipován tak, že účastníky na funkci připravuje, nebo reflektuje, že jsou ve funkci teprve krátce. Lídr školy není rozvojový vzdělávací program pro zkušené ředitele.

12. Je vyžadovanána 100% účast na prezenčních setkáních?

Pro absolvování studia je potřeba splnit minimální účast na setkáních ve výši 80 %

13. Jsem ředitel/ředitelka střediska volného času. Součástí je i MŠ. Je možné se přihlásit do studia?

Ano, pokud součástí instituce, na které působíte, je také MŠ/ZŠ/SŠ, jejíž chod máte na starosti. Lídr školy nicméně není zaměřený na vedení SVČ nebo ZUŠ.

14. Jaká jsou předpoklady pro přijetí do studia? Jak bude probíhat výběr účastníků a účastnic?

Lídr školy je primárně určen pro zájemce, kteří:

  1. potřebují získat kvalifikaci pro výkon funkce ředitele MŠ/ZŠ/SŠ, 

  2. chtějí získat kvalifikaci pro výkon funkce (např. zástupci ředitele, učitelé), 

  3. již v minulosti získali kvalifikaci, ale teprve nastupují do funkce, nebo jsou ve funkci krátce.

Přednost tedy dostanou zájemkyně a zájemci, kteří  splňují tyto předpoklady.

Jsme připraveni na vaše dotazy