informace o studiu

všechno, co potřebujete vědět, přehledně na jednom místě


naše vize

Chceme ředitele, kteří trvale zařizují to, že se v jejich škole každý žák učí naplno a s radostí.

 1. Získávají ostatní pro vizi školy, v jejímž centru je žák, jeho učení a rozvoj.
 2. Budují učící se společenství naplňující vizi školy.
 3. Neustále sledují dopad výuky na učení a spokojenost žáků.

informace o studiu

Lídr školy je dvouleté inovativní kvalifikační studium pro ředitele škol, které vzniká ve spolupráci MŠMT, NPI ČR a organizace Učitel naživo.

Studium je primárně určené pro zájemce, kteří:

 • potřebují získat kvalifikaci pro výkon funkce ředitele MŠ, ZŠ či SŠ,
 • chtějí získat kvalifikaci pro výkon funkce ředitele školy (např. zástupci ředitele, členové vedení školy, učitelé).

co si odnesete

 • Získáte kvalifikaci pro výkon činnosti ředitele školy.
 • Inspirujete se od špičkových lektorů a škol.
 • Rozvinete svůj pedagogický leadership.
 • Naučíte se budovat zdravou kulturu školy podporující učení dětí.
 • Budete mít možnost vše si v praxi vyzkoušet ve své škole.
 • Vzájemně se podpoříte s kolegy z jiných škol.
 • Zažijete sdílení v bezpečném prostředí.

co zažijete

Studium bude trvat od září 2022 do května 2024 v Praze. Čekají vás prezenční i e-learningové vzdělávací bloky i stáže u zkušených ředitelů. Studium bude zakončeno zkouškou a závěrečnou prací.

 • Studium obsahuje základní právní předpisy, pracovní právo, financování a organizaci školy v souladu se standardem Studia pro ředitele škol a školských zařízení. Kvalitní oporou k těmto tématům vám bude propracovaný e-learning, odstupňovaný podle vašich dosavadních zkušeností a znalostí.
 • Je zaměřené na pedagogický leadership, dovednost udržovat výuku a učení v centru veškerého rozhodování s cílem zlepšovat učení všech dětí ve škole. 
 • Staví na principech zkušenostního učení, pravidelné reflexi, kolegiální podpoře a společném učení
 • Je praktické a zaměřené na specifický kontext dané školy. Postupy a znalosti, které si odnesete, si můžete vyzkoušet přímo ve své domovské škole. 

215 hodin vzdělávacích bloků

 • 179 h prezenčně, 36 h e-learning    
 • prezenční setkání probíhají v Praze v úterý či středu
 • 8 dvoudenních setkání (13.–14. 9., 11.–12. 10., 22.–23. 11. 2022; 23.–24. 5., 17.–18. 10., 28.–29. 11. 2023, 16.–17.1., 19.–20. 3. 2024)
 • 8 jednodenních setkání (24. 1., 14. 2., 21. 3., 25. 4., 19. 9. 2023, 13. 2., 23. 4., 21. 5. 2024)

35 hodin stáží

 • Reflektované stáže u zkušených ředitelů na inspirativních školách.

cena a podmínky účasti

Účastnický poplatek za dvouleté studium je díky finanční podpoře ze strany MŠMT a NPI ČR 10 000 Kč.

Platbu je potřeba provést uhrazením faktury před začátkem programu v souladu s pravidly pro vzdělávací programy Národního pedagogického institutu ČR. Faktury budou účastníkům vystaveny a zaslány před začátkem studia.

Jsme připraveni na vaše dotazy