přihlaste se

staňte se lídrem školy


Jak se přihlásit?

Přihlašování do druhého běhu Lídra školy v Praze běží od 4. 4. 2024 do 31. 5. 2024. Po tomto termínu budou zájemci vyrozuměni e-mailem o tom, jestli byli do studia přijati, či nikoliv.

Těšíme se na vaše přihlášky!