přípravný a lektorský tým

kdo vás provede studiem?


Mgr. Markéta Bajerová

Markéta je ředitelkou ZŠ a MŠ Záhoří a lektorkou a konzultantkou v projektu Minimalizace šikany (Aisis). Odborně se zaměřuje na problematiku dětí s poruchami chování a diagnostiku klimatu třídních kolektivů.

Mgr. Ing. Vít Beran

Vít je ředitelem již 29 let (ZŠ Táborská a od roku 2007 ZŠ Kunratice). Dlouhodobě působí v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Koučovací výcvik absolvoval v Koučink akademii. Je lektorem vzdělávacích kurzů a člen školských poradních orgánů. LinkedIn

Mgr. Ing. Zuzana Bukovská

Zuzana je obsahovou garantkou programu Ředitel naživo a vedoucí týmu lektorů. Ve spolupráci s týmem expertů má na starosti přípravu vzdělávacích bloků Lídra školy. Má bohaté zkušenosti z pozice učitelky a později ředitelky ZŠ a MŠ. Působila také jako místostarostka. LinkedIn

Mgr. Jaroslava Janů

Jaroslava je ředitelka Základní školy Přibyslav. Již řadu let zároveň působí jako mentorka a lektorka pro pedagogy a vedení škol a to především v oblasti budování školy jako učící se organizace, kde se naplno rozvíjí nejen žáci, ale i učitelé.

Mgr. Pavla Katzová

Pavla se dlouhodobě věnuje školské legislativě, a to jak její tvorbě a aplikaci, tak jejímu lektorování pro vedení škol a úředníky územních samospráv. V současné době působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní.

RNDr. Jindřich Kitzberger

Jindřích od roku 2011 působí jako ředitel ZŠ Duhovka, s.r.o., a vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2007–2010 působil na MŠMT jako náměstek ministra, ministryně. LinkedIn 

Mgr. Jitka Kmentová

Jitka je ředitelkou pražského čtyřletého Gymnázia Na Zatlance. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání těch, které zajímá budování školy, kde je dobře učitelům i žákům a kde se od sebe se všichni učí. Působí jako koučka, mentorka a lektorka. LinkedIn

PhDr. Eva Koberová

Po patnáctileté pedagogické praxi získala Eva zkušenosti v oblasti státní správy ve školství a v dalším vzdělávání pedagogů. Působila na katedře Centrum školského managementu PedF UK v Praze a ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje - VISK jako hlavní metodička a zástupkyně ředitele.

PhDr. Hana Košťálová

Hana je aprobovaná učitelka češtiny a pedagogiky. Patnáct let pracovala jako národní koordinátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), od roku 2010 je programovou ředitelkou projektu Pomáháme školám k úspěchu (PŠÚ). Bio

Mgr. Kristýna Mlezivová

Kristýna je doktorandkou na Policejní akademii ČR v Praze, kde působí na katedře správního práva a správní vědy. Zaměřuje se na správní právo.

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D

Ondřej se zabývá účelným využíváním digitálních technologií pro učení a ve vzdělávání. V organizaci Učitel naživo se věnuje advokační činnosti v oblasti školství. V Národním pedagogickém institutu ČR má na starosti útvar Digitalizace ve vzdělávání. Linkedin

Bc. Diana Roubová

Diana je metodička vzdělávání, lektorka a mentorka s učitelskou i ředitelskou zkušeností. 15 let se věnovala vedení a podpoře pedagogického týmu nejprve v MŠ a následně se stala spoluzakladatelkou a ředitelkou jeslí a ZŠ a MŠ v Kadani. Od roku 1996 se věnuje vzdělávacímu programu Začít spolu.

Mgr. Iva Šagátová

Iva je zástupkyní ředitele na ZŠ profesora Švejcara v Praze - Modřanech. V rámci vzdělávání dospělých se věnuje především lektorování ekonomiky a finančního managementu ve školství. V tomto oboru má též zkušenosti s vedením odborných praxí pro studenty Pedagogické fakulty UK.

Mgr. Pavel Vank

Pavel se od roku 2013 jako advokát zaměřuje na školské a pracovní právo. LinkedIn

Mgr. Hana Vellánová

Hana 18 let řídila ZŠ v Plané nad Lužnicí a působila také jako ředitelka organizace pro vzdělávání pedagogů. Působí v Trvalé obnově školy a v odborné radě Eduzměny. Podporuje vedení škol jako konzultantka.