přípravný a lektorský tým

kdo vás provede studiem?


Mgr. Markéta Bajerová

Markéta je ředitelkou ZŠ a MŠ Záhoří a lektorkou a konzultantkou v projektu Minimalizace šikany (Aisis). Odborně se zaměřuje na problematiku dětí s poruchami chování a diagnostiku klimatu třídních kolektivů.

Mgr. Ing. Vít Beran

Vít je ředitelem již 29 let (ZŠ Táborská a od roku 2007 ZŠ Kunratice). Dlouhodobě působí v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Koučovací výcvik absolvoval v Koučink akademii. Je lektorem vzdělávacích kurzů a člen školských poradních orgánů. LinkedIn

Mgr. Ing. Zuzana Bukovská

Zuzana je obsahovou garantkou programu Ředitel naživo a vedoucí týmu lektorů. Ve spolupráci s týmem expertů má na starosti přípravu vzdělávacích bloků Lídra školy. Má bohaté zkušenosti z pozice učitelky a později ředitelky ZŠ a MŠ. Působila také jako místostarostka. LinkedIn

Mgr. Bohuslav Hora

Měl být zemědělcem, ale už 30 let učí češtinu, dějepis a informatiku. Pracuje jako zástupce ředitelky ZŠ Bystřice u Benešova a lektoruje smysluplné zavádění ICT do výuky a formativního hodnocení. Zajímá ho budování vztahů v komunitě školy, technologie a zvyšování kvality výuky. Píše pro Dejtemipevnybod.cz. V roce 2017 byl finalistou Global Teacher Prize Czech Republic.

Mgr. Jaroslava Janů

Jaroslava je ředitelka Základní školy Přibyslav. Již řadu let zároveň působí jako mentorka a lektorka pro pedagogy a vedení škol a to především v oblasti budování školy jako učící se organizace, kde se naplno rozvíjí nejen žáci, ale i učitelé.

Mgr. Pavla Katzová

Pavla se dlouhodobě věnuje školské legislativě, a to jak její tvorbě a aplikaci, tak jejímu lektorování pro vedení škol a úředníky územních samospráv. V současné době působí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a legislativní.

RNDr. Jindřich Kitzberger

Jindřích od roku 2011 působí jako ředitel ZŠ Duhovka, s.r.o., a vyučuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2007–2010 působil na MŠMT jako náměstek ministra, ministryně. LinkedIn 

Mgr. Jitka Kmentová

Jitka je ředitelkou pražského čtyřletého Gymnázia Na Zatlance. Dlouhodobě se věnuje vzdělávání těch, které zajímá budování školy, kde je dobře učitelům i žákům a kde se od sebe se všichni učí. Působí jako koučka, mentorka a lektorka. LinkedIn

PhDr. Eva Koberová

Po patnáctileté pedagogické praxi získala Eva zkušenosti v oblasti státní správy ve školství a v dalším vzdělávání pedagogů. Působila na katedře Centrum školského managementu PedF UK v Praze a ve Vzdělávacím institutu Středočeského kraje - VISK jako hlavní metodička a zástupkyně ředitele.

PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D

Ondřej se zabývá účelným využíváním digitálních technologií pro učení a ve vzdělávání. V organizaci Učitel naživo se věnuje advokační činnosti v oblasti školství. V Národním pedagogickém institutu ČR má na starosti útvar Digitalizace ve vzdělávání. Linkedin

Mgr. Jaroslav Novák

Jaroslav je od roku 2015 ředitelem ZŠ a MŠ v Chýni. Zkušenosti s vedením dětí i dospělých získával ve skautském oddíle a během svého působení v roli metodika a lektora Centra pro demokratické učení. Rád prozkoumává všechny krásy školy z různých úhlů pohledu.

Mgr. Daniela Pořízková

Daniela působí ve školství 24 let, má zkušenosti jako učitelka vyšší odborné školy i jako ředitelka mateřské a základní školy. Mezi její oblíbená témata patří výchovné poradenství, klima školy, podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a vedení školního týmu. "Každý má své zkušenosti, ale  společně se můžeme podpořit, učit se a inspirovat."

Bc. Diana Roubová

Diana je metodička vzdělávání, lektorka a mentorka s učitelskou i ředitelskou zkušeností. 15 let se věnovala vedení a podpoře pedagogického týmu nejprve v mateřské škole a následně se stala spoluzakladatelkou a ředitelkou jeslí a ZŠ a MŠ v Kadani. Od roku 1996 se věnuje vzdělávacímu programu Začít spolu.

Mgr. Iva Šagátová

Iva je zástupkyní ředitele na ZŠ profesora Švejcara v Praze - Modřanech. V rámci vzdělávání dospělých se věnuje především lektorování ekonomiky a finančního managementu ve školství. V tomto oboru má též zkušenosti s vedením odborných praxí pro studenty Pedagogické fakulty UK.

Mgr. Pavel Vank

Pavel se od roku 2013 jako advokát zaměřuje na školské a pracovní právo. LinkedIn

Mgr. Hana Vellánová

Hana 18 let řídila ZŠ v Plané nad Lužnicí a působila také jako ředitelka organizace pro vzdělávání pedagogů. Působí v Trvalé obnově školy a v odborné radě Eduzměny. Podporuje vedení škol jako konzultantka. 

organizační tým


Bc. Kristýna Sovinská

Manažerka projektu

Mgr. Ondřej Klímek

Vedoucí lektorského týmu

Mgr. Jana Maluchová

Organizační zajištění studia